111
2222
Розділи
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ

1.Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ IEC 61619:201Х (IEC 61619:1997,  IDT) «Рідини ізоляційні. Визначення забруднення поліхлорованими біфенілами (PCB) методом газової хроматографії на капілярній колонці»
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Міднародний стандарт IEC 61619:1997 буде прийнятий як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентифікаційний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни з вимогами національної стандартизації України.
04.07.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
 
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ EN 12766-2:201Х (EN 12766-2:2001,  IDT) «Нафтопродукти та відпрацьовані оливи. Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ) та споріднених сполук. Частина 2. Визначення вмісту PCB»
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12766-2:2001 буде прийнятий як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – ідентифікаційний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни з вимогами національної стандартизації України.
04.07.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
 
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ ISO 14067:201_ (ISO 14067:2018, MOD) «Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та настанови для кількісного визначення».
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 14067:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – модифікований (MOD).
До стандарту внесено національний додаток: Додаток Е (інформативний) «Національні настанови з кількісного обчислення викидів і поглинання вуглецю для резервуару мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з врахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей  (для категорій землекористування «Рілля» та «Луки і пасовища»)» з посиланням на нього у пункті 6.4.9.5., а також внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.
04.07.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ДРУГОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ «Хемсорбенти вапняні. Класифікація, технічні вимоги та методи випробувань»
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.
Національний стандарт розробляється на заміну ГОСТ 6755-88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия (Поглинач хімічний вапняний ХП-І. Технічні умови).
01.07.2019
24 червня 2019 року ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Олександр Бондар, науковці Академії та представники громадськості відвідали з експертним візитом Національний Озоновий Центр Вірменії. Зустріч проходила під головуванням заступника міністра охорони навколишнього середовища Вірменії Ірини Капланян. У засіданні взяли участь представники відповідних підрозділів Міністерства охорони навколишнього середовища Вірменії  та співробітники Озонового Центру Вірменії. Учасникам була надана вичерпна інформація про правове регулювання галузі, фінансові аспекти та матеріально-технічну базу.
Координатор Програми Озону - керівник Озонового центру Вірменії Ліана Гахраманян представила логістичну базу в центрі Озону, розповіла про законодавчі та інституційні реформи, пов'язані із захистом озонового шару, які працюють  у Вірменії  починаючи з 2005 року.  Українські експерти поділились своїм досвідом  по впровадженню Монреальського протоколу. Представники громадськості  також мали можливість ознайомити присутніх з результати своєї роботи по поширенню обізнаності серед громадян  і продемонстрували учасникам зустрічі інформаційно-просвітницькі матеріали та промо-продукцію, яка показала успішну роботу організацій громадянського суспільства по означеній темі.
27.06.2019
З 11 по 13 червня 2019 року у місті Тростянець Сумської області в адмінприміщенні Гетьманського НПП відбулися виїзні курси підвищення кваліфікації за темами: "Інтерпретація природи" та "Організація та здійснення заходів з охорони природних комплексів на територіях та об'єктах НПЗ".
Навчання здійснювалося науковцями та освітянами Академії спільно з адміністрацією Гетьманського НПП.
Отримані знання та перейнятий досвід сприятимуть професійному зростанню працівників установи природно-заповідного фонду та матимуть вагоме значення у щоденному проктичному застосуванні.
26.06.2019
25 - 26 червня 2019 року в Оргуському  інформаційно – просвітницькому центрі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за темою:
«Проблеми регулювання земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні, екологічні», присвячена 70-річчю вченого практика-землевпорядника Третяка Антона Миколайовича.
З вітальним словом до учасників конференції виступив проректор з науково-педагогічної роботи Академії Георгій Фінін. Він, зокрема, зазначив, що формування ефективного земельного ринку в сучасній Україні, особливо сільськогосподарського, залишається питанням стратегічно важливим. Від його реалізації  залежить динаміка соціально-економічного розвитку АПК, земельних відносин, національної економіки та безпеки.
26.06.2019
26 червня 2019 року  світова спільнота відзначає Всесвітній день холоду. Він став своєріднимзасобом підвищення обізнаності та розуміння широкої громадськості тієї важливої ​​ролі, яку промисловість та технологія охолодження, кондиціонування повітря та теплових насосів відіграють у сучасному житті та суспільстві. Цього дня у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за участі науковців ДЕА, представників профільних підрозділів Мінприроди, окремих галузевих підприємств, громадських екологічних організацій України та Білорусі відбувся науково-практичний семінар за темою: «Основні напрямки та перспективи виконання вимог Монреальськогопротоколу в Україні». З вітальними словами до учасників семінару виступили: ректор Академії  Олександр Бондар; керівник секретаріату Комітету Верхової Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Михайло Борисюк; секретар ПЦУ Віталій Дончак.
26.06.2019
18 червня 2019 року в Оргуському  інформаційно - просвітницькому центрі відбулося засідання «круглого столу», на якому були обговорені екологічні проблеми, пов’язані із запланованим будівництвом  туристично-рекреаційного комплексу на Свидовецькому масиві Карпат (Закарпатська область). У заході брали участь представники окремих  громадських екологічних організацій України та міжнародних громадських організацій, Мінприроди, науковці Академії, ЗМІ.  Вів засідання народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остап Єднак.
Швейцарська громадська організація Бруно Мансер Фонд (Bruno Manser Fonds) спільно із Ініціативною групою «Free Svydovets» представила громадськості 50-сторінковий аналітичний звіт: «Справа «Свидовець», у якому висвітлені потенційні екологічні загрози - наслідки  від будівництва та введення в експлуатацію туристичного гірсько-лижного  комплексу «Свидовець» в Карпатах.
19.06.2019
ТОВ «МС Соціальний проект» будуватиме в Житомирі найбільший в Україні завод з переробки відходів потужністю 82 тисячі тон за рік. Підрядником з реалізації проекту виступить хорватська компанія Тehnix. За інформацією інтернет-джерел загальний обсяг інвестицій у будівництво становитиме 7–10 млн євро.
Житомирський завод перероблятиме несортовані тверді побутові відходи за спеціальною технологією.Рівень переробки  досягатиме 85–95%.Серед систем, які передбачено використовувати на підприємстві, - установки для переробки відходів, що підлягаютьбіорозпаду, а також для виробництва еко-компосту. Розглядаються варіанти виготовлення компосту за допомогою анаеробного процесу, або так званого холодного компостування, коли органічні матеріали укладаються досить щільно, і кисень відсутній у процесі компостування. Такий спосіб також часто використовується на тваринницьких фермах.Основні переваги компостування: можливість отримувати високоефективні органічні добрива, поліпшення властивостей ґрунтів та отримання стабільних урожаїв. Крім того, це значною мірою «розвантажить» роботу комунальних служб, адже до 30% всіх відходів міста (листя, трава, гілки з дерев) можна компостувати, що ,безумовно,  вигідно та ефективно. Приміром, у США та європейських країнах компостування  широко застосовується насміттєпереробних комплексах і заводах.  
18.06.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
 
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ «Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливів на довкілля»
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Національний стандарт розроблено вперше
Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає
14.06.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
 
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ «Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля»
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Національний стандарт розроблено вперше
Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає
14.06.2019
6 червня 2019 року Митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагородив ректора Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Олександра Бондаря Благословенною Грамотою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою.
06.06.2019
Всесвітній день охорони довкілля відзначається щорічно 5 червня. Святкування цього Дня розраховане на те, щоб наголосити на людському факторі у питаннях охорони довкілля; дати народам світу змогу активно сприяти стійкому й справедливому розвитку,  розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних проблем є громади, а також підкреслити корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було  безпечніше й благополучніше майбутнє.
Саме  цього дня було відзначено переможців конкурсу відео-робіт «Життя без сміття», що проводився Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» за підтримки ПМГ ГЕФ з 15 листопада 2018 року до 20 квітня 2019 року. Мета конкурсу -  формування екологічно відповідальної культури поведінки дітей та молоді, привернення уваги до проблем накопичення відходів та підвищення рівня обізнаності з питань поводження з відходами.
05.06.2019
Анонси
   З 19 квітня 2020 року вступив у дію прийнятий  29 серпня 2019 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель».   Упровадження нової...
13.05.2020
Державна екологічна академія за пітримки Міністерства енергетики та захисту довкілля України спільно з Європейським Товариством Дикої Природи в Україні оголошує набір на курси підвищення кваліфікації на тему «Туризм та управління відходами на природоохоронних територіях» для працівників,...
12.05.2020
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, спільно з Міністерством енергетики та захисту довкілля України за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, запрошує  управлінців, представників Держадміністрацій, місцевого самоврядування, територіальних громад, бізне...
10.03.2020

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: