111
2222

Згідно статті 8 Закону України «Про стандартизацію»,– технічні комітети стандартизації є суб’єктами стандартизації.

Згідно статті 15 цього Закону, – технічний комітет стандартизації є формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

6) надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» був створений в 1993 році спільним  наказом Мінприроди та Держспоживстандарту України від 07.09.93 № 125/80.

У 2005 році ТК 82 було реорганізовано згідно оновлених вимог до ТК та поновлено його діяльність відповідно до змін у сфері стандартизації, структурі та Положенні, затверджених наказами Держспоживстандарту України від 11.03.2005 № 63 та від 16.12.2005 № 362.

У 2017 році ТК 82 було змінено назву ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» на ТК 82 «Охорона довкілля» та утворено новий підкомітет 6 «Оцінка впливів на довкілля» (ПК 6), згідно знаказом ДП «УкрНДНЦ» від 11 липня 2017 р. № 172.

Секретаріат ТК 82 (з 2005 року)

ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства екології та природних ресурсів України (надалі  –  ДЕА)

03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2, тел./факс  (044) 206-31-31, е-mail:dei2005@ukr.net

Голова ТК 82 – Бондар Олександр Іванович, доктор біологічних наук, ректор ДЕА, професор, член-кор. НААН України.

Заступник голови ТК 82 – Берзіна Світлана Валеріївна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» (067) 219-82-00, berzina@ecolabel.org.ua

Відповідальний секретар ТК 82 –Бузан Галина Сергіївна, директор Центру екологічної стандартизації ДЕА, тел: (066) 405-42-80, e-mail: lca.tc82@ukr.net

Положення про технічний комітет ТК82 «Охорона довкілля»

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 2 листопада 2017 р. № 347 «Про внесення змін до складу ТК 82, структури ТК 82 та затвердження Положення про ТК 82»

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 грудня 2017 року № 457 «Про затвердження нової сфери діяльності ТК 82»

Сфера стандартизації ТК 82 згідно ДК 004-2008:

13.020.01 Довкілля та захист довкілля взагалі

13.020.10 Екологічне керування/управління

13.020.20 Економіка довкілля

13.020.30 Оцінювання впливу на довкілля

13.020.40 Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи

13.020.50 Екологічне маркування

13.020.60 Життєвий цикл продукції

13.030 Відходи

13.040.20 Атмосфера довкілля

13.040.40 Викиди стаціонарних джерел

13.060.30 Стічні води

13.280 Захист від опромінення

Структура та сфера діяльності ТК 82 дзеркально відповідає структурі та сфері діяльності технічних комітетів Міжнародної організації стандартизації (ISO/TC):

ISO/TC 207  Environmental management (Екологічний менеджмент);

ISO/TC 200 Waste (Відходи);

ISO/TC 200  AirQuality (Якістьповітря).

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.

Підкомітети, які створені та функціонують в структурі ТК 82

Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.

Станом на 01.01.2019до складу ТК 82 входять 31 колективних член та 10 індивідуальних членів.

Колективні члени ТК 82 представлені уповноваженими представниками від органів виконавчої влади, державних наукових та науково-дослідних закладів, державних підприємств, експертних організацій, органів сертифікації, асоціацій (спілок, об’єднань) підприємців та громадських організацій (екологічних, захистуспоживачів, з якості і т. ін.).

Склад ТК 82

Протоколи засідань ТК 82:

Протокол засідання ТК 82 від 10.03.2016 р. № 1

Протокол засідання ТК 82 від 26.03.2018 р. № 1

Протокол засідання ТК 82 від 14.12.2018 р. № 5

Звіти про діяльність ТК 82:

Звіт про діяльність ТК 82 за 2015 рік

Звіт про діяльність ТК 82 за 2016 рік

Звіт про діяльність ТК 82 за 2017 рік

Звіт про діяльність ТК 82 за 2018 рік

Контакти: 
тел: (066) 405-42-80, (067) 354-72-88
e-mail: lca.tc82@ukr.net

Анонси
Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічних завдань у сфері енергетичної ефективності. Курси відбудуться 25-29 листопада 2019 р. у приміщенні Державної екологічної&nbs...
12.09.2019
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  III Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг», яка відбудеться 23-25 жовтня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка...
09.09.2019
Постійно діючі курси відбудутьсяу приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського 35, корпус 2,  м. Київ, 03035.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічни...
19.08.2019

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: