UA
EN
111
2222
UA
EN
Розділи

Цілі

Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Академії є:

 1. Формування стійкої довіри до присвоєних Академією ступенів вищої освіти за всіма освітніми програмами в Україні та поза її межами;
 2. Забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам;
 3. Забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх стейкхолдерів;
 4. Впровадження механізму самооцінювання як невід’ємного компоненту безперервного розвитку Академії.

Завдання

Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Академії є:

1. Реалізація політики Академії щодо забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти, що передбачає:

 • планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти);
 • розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти в Академії;
 • підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Академії;
 • координація роботи структурних підрозділів Академії з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

2. Організація і здійснення моніторингу якості освітньої діяльності і вищої освіти за такими напрямами:

 • якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників);
 • якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів; кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників);
 • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).

3. Організація та проведення соціологічних досліджень стейкхолдерів, а саме: цільових груп абітурієнтів, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності.

4. Забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Академії для ефективного управління якістю вищої освіти:

5. Аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти та освітньої діяльності Академії, що передбачає:

 • аналіз та узагальнення результатів моніторингу якості освітнього процесу;
 • аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи атестаційних (екзаменаційних) комісій;
 • аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, впровадження у діяльність Академії досягнень науки світового рівня та інноваційних технологій навчання;
 • аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними матеріально-технічними, інформаційними ресурсами;
 • внесення пропозицій та обґрунтування рекомендацій щодо поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів з питань підвищення якості вищої освіти та усунення виявлених порушень і недоліків.
Вимоги до організації, функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління встановлені 

 Положенням про внутрішню систему забезпечаня якості освіти

 затвердженим рішенням вченої ради ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"  08.45.2019 (протокол №3-19).Аналіз анкетування з оцінки якості організації підвищення кваліфікації у 2019 році

 Аналіз анкетування з оцінки якості організації навчання магістрів за освітньо-науковою програмою «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» у 2019 році

Аналіз анкетування з оцінки якості організації підвищення кваліфікації у 2020 році

Аналіз анкетування з оцінки якості організації навчання магістрів за освітньо-професійною програмою «Екологія та управління природними ресурсами» у 2020 році

 

Анонси
10 грудня 2021 року Відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та національний вимір».Форма участі: дистанційна.
18.11.2021
(від розробників національного стандарту України ДСТУ ISO 14065:2015 (ISO 14065:2013, IDT) «ПАРНИКОВІ ГАЗИ. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнан...
17.11.2021
10 листопада 2021 р. о 16.30 год. відбудеться он-лайн лекція завідувачки кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Факультету захисту рослин, біотехнології та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.б.н. Олени Юріївни Кваско «Роль цитоп...
08.11.2021

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: