UA
EN
111
2222
UA
EN
Розділи
У зв’язку з необхідністю популяризації наукових досліджень, підвищення престижу наукової діяльності, підтримки й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проєктах, використання розробок молодих учених академії та створення належних  умов для їх роботи, 1 вересня 2021 р. створено Раду молодих учених Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління».

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, постанов Верховної Ради, актів Президента України та Кабінету міністрів України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»  та Положення про РМВ.

Діяльність Ради координується Ректором Академії.

Основними завданнями Ради є такі:
 • підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Академії, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих учених;
 • допомога в організації участі молодих учених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 • подання пропозицій до Вченої Ради Академії, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих учених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих учених Академії;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих учених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих учених;
 • інформаційна діяльність про діяльність Ради на веб-сайті Академії;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.
Анонси
10 грудня 2021 року Відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний та національний вимір».Форма участі: дистанційна.
18.11.2021
(від розробників національного стандарту України ДСТУ ISO 14065:2015 (ISO 14065:2013, IDT) «ПАРНИКОВІ ГАЗИ. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнан...
17.11.2021
10 листопада 2021 р. о 16.30 год. відбудеться он-лайн лекція завідувачки кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Факультету захисту рослин, біотехнології та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.б.н. Олени Юріївни Кваско «Роль цитоп...
08.11.2021

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: