UA
EN
111
2222
UA
EN
Розділи

Бібліотека екологічних знань

Пропонуємо до Вашої уваги посібники, видані в рамках проекту «Бібліотека екологічних знань». Проект впроваджується Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління за участю Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування.
Якщо Вас зацікавить будь-яке з представлених видань, Ви маєте можливість безкоштовно завантажити їх в форматі PDF.
Право власності на видання належить Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління. Тиражувати і розповсюджувати видання повністю чи частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу з боку нашої установи заборонено.
Стосовно права власності та отримання друкованих видань звертайтеся до нас.

 

Навчальний посібник «Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні» (Т.П. Галушкіна та ін.)

ISВN 978-966-916-455-1

Розробляли посібник колектив авторів: Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко, О.А. Машков, С.І. Курикін

Посібник підготовлено з метою посилення рівня екологічних знань та інформування

держслужбовців і фахівців, що займаються проблемами охорони довкілля. Посібник

містить огляд нормативно-методичної основи природоохоронного та екологічного

законодавства України і ЄС, міжнародних та національних доповідей, експертних

оцінок, монографічних та громадських видань, присвячених актуалізації проблеми

«зеленого» зростання в глобальному та національному вимірі.

Завантажити в форматі PDF

 

Довідник у запитаннях та відповідях «На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва» (С.В.Берзіна та ін.)

ISBN 978-966-916-459-9

Розробляли довідник авторський колектив: С.В. Берзіна, Г.С. Бузан, В.М. Вакараш, Т.В. Князькова, А.В. Ворфоломеєв, Ю.В. Гайдаєнко, Б.М. Кравченко, О.В. Ткач, О.А. Чайковський, О.П. Хохотва, М.М. Цибка, І.Л. Шилович.

Довідник місить інформацію про основні інструменти зеленої економіки як основи моделі сталого споживання та виробництва в поєднанні з методичними рекомендаціями та практичними прикладами щодо застосування таких інструментів.

Видання дозволить швидко та легко вивчити основи сталого споживання та виробництва на основі міжнародних, регіональних, національних та інших стандартів з метою поліпшення екологічної дієвості організації та підвищення конкурентоспроможності продукції з поліпшеними екологічними характеристиками.

Видання містить малюнки, термінологічний словник та посилання на додаткові джерела інформації.

Рекомендовано для державних службовців, науковців, аспірантів, студентів, представників ділових кіл та засобів масовоїінформації і широкого кола читачів, зацікавлених у питаннях екологізації економіки.

Завантажити в форматі PDF

 

Посібник «Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти» (С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін.)

ISBN 978-617-7326-29-7

Розробляли авторський колектив: С.В. Берзіна, В.М. Берзін, В.М. Вакараш, А.В. Ворфоломеєв, В.Г. Горопацький, Н.О. Дюжилова, О.М. Картавцев, С.Ю. Перминова, О.В. Ткач, І.І. Яреськовська.

У довіднику репрезентовані принципи, методи та практичні приклади, які стосуються систем екологічного управління відповідно до міжнародних та європейських стандартів, проаналізовано основні нововведення та зміни, що містяться в стандарті ISO 14001:2015, та наведено деякі рекомендації щодо розроблення та впровадження системи екологічного управління згідно з ISO 14001:2015.

Видання дозволить швидко та легко вивчити основи управління екологічними аспектами та життєвим циклом продукції, ознайомитися з методикою оцінювання екологічних аспектів та впливів, характеристик та переваг продукції на основі міжнародних стандартів серії ISO 14000.

Видання містить малюнки, схеми, таблиці та термінологічний словник.

Рекомендовано для державних службовців, представників ділової сфери, відповідальних за розроблення та впровадження системи екологічного управління, екологів, викладачів та студентів ВНЗ, маркетологів, працівників засобів масової інформації, широкого кола читачів, зацікавлених питаннями системи екологічного управління.

Завантажити в форматі PDF

 

Навчальний посібник «Екологічні основи управління водними ресурсами» (А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін.)

ISВN 978-617-7640-00-3

В написанні посібника брали участь: Томільцева А.І., Михайленко Л.Є., Барановська В.Є., Курилюк М.С. Овчаренко І.І., Яцик А.В., Чернявська А.П., Томільцев І.М., Петрук В.Г., Люта Н.Г., Лютий Г.Г., Саніна І.В., Федоровський О.Д., Томченко О.В., Мокін В.Б., Крижановський Є.М., Ящолт А.Р., Петроченко В.І., Зуб Л.М., Гребінь В.В., Хільчевський В.К., Панасюк І.В., Скідан В.В., Шинкарук Л.А., Гопчак І.В., Корбутяк В.М. Загоровський Д.О., Єзловецька І.С., Бабій П.О., Гуйда В.В., Гавриков Ю.С., Юречко Ю.О.

У посібнику наведено комплекс питань з екологічних основ управління водними ресурсами України, висвітлено: характеристику водних ресурсів, їх проблеми в ХХІ сторіччі, визначено шляхи поліпшення екологічної ситуації у сфері водних ресурсів і механізми реалізації екологічної політики у водному господарстві, стратегія екологічно-безпечного користування, забезпечення безпеки гідротехнічних споруд, моніторинг стану водних об’єктів, використання дистанційного зондування Землі для дослідження стану екосистем, нормативно-правові акти із раціонального використання та охорони водно-земельних ресурсів, надано розрахунки з оцінки якості природних вод.

Завантажити в форматі PDF

 

Навчальний посібник «Основи біобезпеки (екологічний складник)» (Л. П. Новосельська та ін.)

ISВN 978-966-916-450-6

Розробляли посібник авторський колектив: Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич.

За загальною науковою редакцією д.б.н. О. І. Бондаря.

Навчальний посібник є розширеним курсом лекцій і пропонує вибіркові лабораторні роботи з дисципліни «Основи біобезпеки».

Посібник буде актуальним для підвищення кваліфікації державних службовців, спеціалістів з екологічної безпеки та фахівців природоохоронної діяльності.

Завантажити в форматі PDF

 

Навчальний посібник «Екологія землекористування»(А.М. Третяк та ін.)

ISВN 978-617-7326-28-0

Авторський колектив: О.С. Будзяк, В.М. Третяк, О.С. Дорош, В.М. Будзяк, Ю.О. Юречко. За загальною редакцією Третяка А.М.

У посібнику викладено сутність поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин; розкрито концептуальні засади екологізації землекористування в Україні на сучасному етапі його розвитку та законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею. Розкрито методологічні засади формування сталого землекористування як основи його екологізації та методи й інструменти урахування екологічного чинника в земельній політиці. Висвітлено екологічні показники Європейської економічної комісії ООН для країн Східної Європи і Центральної Азії у сфері землекористування та міжнародний досвід оцінки шкоди, заподіяної земельним та іншим природним ресурсам. Досліджено тенденції розподілу використання земельних ресурсів за формами власності; соціальними, економічними та екологічними інтересами; господарським їх використанням; функціональним та дозволеним їх використанням; екологічною спрямованістю; оцінено тенденції екологічної стабільності землекористування та агроекологічну придатність сільськогосподарських земель за методом ФАО. Обґрунтовано сучасні методи та інструменти державного адміністрування (регулювання) і оцінки ефективності проектів землеустрою, відшкодування збитків, заподіяних землям і ґрунтам; адміністрування екологічної регламентації та нормування використання й охорони земель.

Рекомендовано для державних службовців природоохоронних, земельних, сільськогосподарських органів управління виконавчої влади та службовців місцевого самоврядування, науковців, аспірантів, студентів.

Завантажити в форматі PDF

 

Посібник для громадських інспекторів з охорони довкілля «Громадський екологічний контроль»(С.В. Берзіна, В.Є. Борейко, Г.С. Бузан)

ISВN 978-966-916-458-2

Посібник виданий під загальною редакцією Яковлєва І.О.

Книга розкриває аспекти правового регулювання системи громадського екологічногоконтролю з боку громадських організацій природоохоронного спрямування та діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля. Значна увага приділена практичним аспектам та прикладам здійснення громадського екологічного контролю за різними напрямками: боротьба іззабрудненням довкілля та незаконним обігом об’єктів флори та фауни, рубки лісу, рибне і мисливське браконьєрство тощо.

Посібник містить малюнки та посилання на додаткові джерела інформації.

Посібник призначений для громадських інспекторів з охорони довкілля, державних службовців, екологів, викладачів, студентів, а також представників інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації та широкого кола читачів, зацікавлених у питаннях охорони довкілля.

Завантажити в форматі PDF

 

 

Анонси
Кафедра заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління проводить для працівників служби державної охорони НПП «Гуцульщина» з 15 по 23 квітня 2021 року курси підвищення кваліфікації на тему «Організація та здійснення з...
14.04.2021
Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічних завдань у сфері управління водними ресурсами, водопостачання та водовідведення, сучасних методів очищення стічних вод.Для комплектування груп просимо надіслати заявку до 17 травня на e-mail: natzakor...
09.04.2021
Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначається День охорони праці.За рекомендацією Міжнародної організації праці гасло зазначеного заходу в 2021 році: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи &n...
05.04.2021

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'modperf_ext' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: