111
2222

Розроблена перша редакція проекту ДСТУ ISO 14067:201_ (ISO 14067:2018, MOD) «Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та настанови для кількісного визначення»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРШОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ
 
1. Позначення та назва проекту національного стандарту
ДСТУ ISO 14067:201_ (ISO 14067:2018, MOD) «Парникові гази. Вуглецевий слід продукту. Вимоги та настанови для кількісного визначення».
 
2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту
Міжнародний стандарт ISO 14067:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності – модифікований (MOD).
До стандарту внесено національний додаток: Додаток Е (інформативний) «Національні настанови з кількісного обчислення викидів і поглинання вуглецю для резервуару мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з врахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей  (для категорій землекористування «Рілля» та «Луки і пасовища»)» з посиланням на нього у пункті 6.4.9.5., а також внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
Інститут агроекології і природокористування НААН;
вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143, Україна; 
тел./факс: +38 (044) 526 9221;
e-mail: agroecologynaan@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою e-mail: oksana.butrim@gmail.com.

Анонси
23 липня 2019 р. в УкрІНТЕІ відбудеться науково-практичний семінар на тему: «Людина в умовах інформаційного перенавантаження». Мета семінару – розкрити формування нової свідомості людини в умовах інформаційного перенавантаження.
06.06.2019
Постійно діючі курси відбудутьсяу приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського 35, корпус 2,  м. Київ, 03035.Мета – підвищення кваліфікації та професійної компетенції у вирішенні пріоритетних екологічни...
01.06.2019
Триває набір на оновлений курс дистанційного навчання "Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень".Курс дистанційного навчання «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» — це якісний освітній продукт, який постійно оновлюється і актуалізується відповідно до з...
20.05.2019