111
2222
Розділи

Постанова Верховної Ради України: ''Про затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України''

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України

    
Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити чисельний склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України в кількості 25 осіб.
2. Затвердити Національну комісію з радіаційного захисту населення України у такому складі:

 

КОПИЛЕНКО
Олександр Любимович

-

академік Національної академії наук України, професор, народний депутат України;

 

БАЗИКА
Димитрій Анатолійович

-

академік Національної академії медичних наук України, генеральний директор Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";

 

БЕРШЕДА
Євген Романович

-

член-кореспондент Національної академії наук України, професор, виконувач обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України;

 

БЛЮМ
Ярослав Борисович

-

академік Національної академії наук України, директор Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";

 

БОНДАР
Олександр Іванович

-

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор;

 

БОРИСЮК
Михайло Миколайович

-

кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування;

 

ДОЛІН
Віктор Володимирович

-

доктор геологічних наук, професор, заступник директора Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

 

ДЬОМІНА
Емілія Анатоліївна

-

доктор біологічних наук, завідувач відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

ЗАБУЛОНОВ
Юрій Леонідович

-

член-кореспондент Національної академії наук України, директор Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

 

КЛЕПІКОВ
Вячеслав Федорович

-

член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту електрофiзики і радіаційних технологій Національної академії наук України;

 

КОВАЛЕНКО
Григорій Дмитрович

-

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут";

 

КРАВЕЦЬ
Олександра Петрівна

-

доктор біологічних наук, завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;

 

ЛИПСЬКА
Алла Іванівна

-

доктор біологічних наук, завідувач відділу радіобіології і радіоекології Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України;

 

ЛОГАНОВСЬКИЙ
Костянтин Миколайович

-

завідувач відділу радіаційної психоневрології Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор;

 

НОСОВСЬКИЙ
Анатолій Володимирович

-

член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України;

 

РАШИДОВ
Намік Мамедович

-

доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;

 

СЕРДЮК
Андрій Михайлович

-

академік Національної академії медичних наук України, директор Державної установи "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України";

 

СКАЛЕЦЬКИЙ
Юрій Миколайович

-

завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Державної установи "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук, професор;

 

СУШКО
Віктор Олександрович

-

доктор медичних наук, професор, перший заступник генерального директора Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";

 

ТРОНЬКО
Микола Дмитрович

-

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України, директор Державної установи "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України";

 

ЧЕХУН
Василь Федорович

-

академік Національної академії наук України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

ШИБЕЦЬКИЙ
Юрій Олександрович

-

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Науковий центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України";

 

ШКАРЛЕТ
Сергій Миколайович

-

ректор Чернігівського національного технологічного університету, професор, доктор економічних наук;

 

 

ЯКИМЧУК
Руслан Андрійович

 

-

 

кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України;

 

ЯЦЕНКО
Володимир Михайлович

-

віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", народний депутат України першого, другого і третього скликань.

  1. Затвердити Копиленка Олександра Любимовича, народного депутата України дев’ятого скликання, академіка Національної академії наук України, професора, Головою Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
  2. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України "Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 9, ст. 99);

пункт 2 Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 49, ст. 743).

Голова Верховної Ради України

                                                                Д.РАЗУМКОВ

м. Київ
20 грудня 2019 року
№ 426-IX

 
Анонси
24–26 лютого 2020 року кафедра заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління проводить навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб і фахівців природно-заповідних установ, державних службовців системи Мінекоенерго України т...
17.02.2020
З 18 по 20 лютого 2020 р. в приміщенні Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління відбудуться курси підвищення кваліфікації на тему «Розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пов...
12.02.2020
Державна екологічна  академія  післядипломної освіти та управління запрошує до участі у Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференції: «Духовність особистості у вимірі цілей сталого розвитку України». Дата проведення: 27 лютого 2020 р.  Місце проведення: Оргусь...
12.02.2020